Ætt og heim

Årboka til Rogaland historielag er nå i sal! Tema i år er «Kvinneliv i Rogaland». Lars Olav Fatland og Arnvid Lillehammer er mellom dei som har bidratt med artiklar til boka. Boka kan kjøpast her.

Kvinnene du kan lesa om er Inger Jakobsdotter Søndenå, Dorothea Rabbe, Constance Lothe, Magnhild Meltveit Kleppa, Aasa Helgesen, Elisabeth Edland, Frida Hansen, Sara Berge, Emma Nielsen-Øgreid, Julie Ege og Magnhild Myhre.

I tillegg er det artiklar om kongsgarden på Avaldsnes, finnøyguten som blei lensmann i Dalane, og trekunstnaren fra Sauda, Ola Fagerheim.

Omtale i Ryfylke

Har du liggjande eit ekstra eksemplar av årsskriftet frå 2001?

Kan de hjelpe oss med å skaffe eit eksemplar av Årsskrift for Sauda sogelag for 2001. Sogelaget har berre eitt eksemplar på lager.

Vi har nemleg fått ein e-post frå Visnes Gruvemuseum.

Teksten kan de lese her:

Eg arbeidar for Visnes Gruvemuseum. 
Eg lurer på om det er mulig å få kjøpe Sauda Sogelag sitt årsskrift frå 2001. Der står det skrive om Charles Defrance sin villa som vart sanatorium i Sauda. Museet vil gjerne ha så mykje informasjon som mogleg tilgjengelig for besøkande.
Håpar på positivt svar.
Beste helsing
Gro De-Martine

Ta kontakt med Roar Lund, telefon 950 32 183 viss de kan hjelpe oss.

Oppdatering: Me har nå fått tak i eit eksemplar!

Gullgraving i sogelaget

I byrjinga av førre hundreår reiste saudabuar i flokk og følgje for å grave etter gull i Alaska. Den største flokken hadde røter i Hellandsbygd, men også andre grender i kommunen var godt representerte. Dei reiste via Montana og tok seg derfrå vidare til Douglas i Alaska. Kring 1920 var gullrushet frå Sauda for det meste over, og dei fleste drog tilbake til gamlelandet, nokre rikare på gods, alle rikare på erfaringar.

Saudabuar som gullgravarar i Douglas Alaska. Fotografiet er frå mellom 1906 og 1910. Originalen tilhøyrer Vrål Øverland. Framme frå venstre: Ivar Handeland, ukjend (mogleg ein frå Moatre). Bak frå venstre: Amund V. Øverland, Østen O. Årthun, ukjend

Dette er det Øystein Djuv-Stiansen som fortel.  I 2014 vitja han, saman med nære slektningar frå Sauda, gruvebyen i Alaska på jakt etter opplysningar om oldefaren, Østen Olsen Årthun (Djuv) og andre saudabuar. Mykje av det han fann, står å lese i Årsskrift for Sauda sogelag 2016. Og meir vil nok kome tysdag når Øystein Djuv-Stiansen vitjar sogelaget på Eldresenteret.

Men kanskje har andre i Sauda noko å fortelje om slektningar som drog vest for å grave etter gull i Alaska-gruvene. Eg har namnet på 26 unge menn. Mange kom frå Herheim, dei skulle eg gjerne visst meir om.

Djuv- Stiansen har med seg eit rikt biletmateriale frå gullgravartida. Dei fleste personane på bileta veit han kven er, men nokre av dei treng han hjelp til å identifisere. Han vil setje pris på all mogleg hjelp frå dei som kjem på møtet.

Så er det også tid for årsmøte i Sauda sogelag, det er oftast raskt avvikla. Og ingen treng uroa seg før valet, valnemnda har den saka under full kontroll. Det har også kjøkkengjengen, som også i 2018 byr på velsmakande sogelagsmat. Ver velkomne.

Roar Lund


Tid og stad: Kl 1900 på Eldresenteret (Høllandstun)

Møt forfattarane Gro Skartveit og Frode Grytten

Onsdag 15. november kan du bli kjend med forfattarane Gro Skartveit og Frode Grytten. Då kjem dei til Sauda for å snakka om bøkene sine. 

Program:

  • Forfattarane presenterer seg sjølve
  • «Bokbad» ved Einar Schibevåg
  • Kaffidrøs i pausen.

Tid og stad: Onsdag 15. november kl 1900 på Eldresenteret

Entré: 100 kr.

Arrangørar: Sauda sogelag og Sauda vidaregåande skule