Kva vil du lesa om?

Skriftstyret skal planleggja nye årsskrift og ønskjer nå å høyra frå lesarane.

Kva er det som fengjer? Er det noko ein skulle hatt meir/mindre av? Har du tips om eit tema som burde vore med, og kanskje også kven som kunne skriva ein artikkel? Er det for mange eller for få bilete? Har du andre innspel til årsskrifta?

Gi tilbakemelding!

Kjekt om du vil bruka nokre minutt på å fylla ut skjema under. Du treng ikkje oppgje namn (undersøkinga er anonymisert).

God jul!

Sogelaget vil med dette ønskje alle ei god jul!


Frå anleggsdrifta til Saudefaldene, mars 1916: «Barakker og stall ved Dalvatnet».

Biletet tilhøyrer Sauda lokalarkiv / Ryfylkemuseet.

Klikk på biletet for å sjå det i større oppløysing.

Julegåvetips frå sogelaget

Lurar du på kva du skal gi bort i julegåve i år? Kva med ei gåve frå krambua vår?


Fraktkostnadar kjem i tillegg.