Bønder i sogelaget

Tysdag inviterer Sauda sogelag til ope møte om bondekulturen, slik han ein gong var. Då har vi invitert folk med lange og trygge familierøter i den næringa som ein gong var heilt dominerande i Sauda. Johannes Brekke, Gerd Astrid Melstveit, Bjarte Birkeland og Lars Olav Fatland har alle vakse opp på gardsbruk, oftast fl eire generasjonar saman. Dei kjenner årsrytmen og skiftande produksjonsmåtar, dei veit mykje om korleis mann og kone delte arbeidet på garden mellom seg, og dei hugsar korleis overtakinga av garden frå far til son gjekk føre. Også matstellet på gardane kring i bygda hadde sine rutinar og tradisjonar, det veit Gerd Astrid mykje om.

Vrål Øverland har lova å ta med seg gamle reiskapar frå garden han kjem frå på Øverland. Han vil fortelje korleis dei ein gong blei
brukt.

Vi har fått Lars Olav Fatland til å trekkje i dei historiske trådane denne kvelden. Som liten gut flytte han i 1953 saman med familien frå den moderne industribygda Sauda til Fatlandgarden i Vanvik, til eit småbruk utan straum og innlagt vatn. Hovudvegen inn og ut av bygda var fjorden. Dei var tre generasjonar saman på garden. Guten gjorde seg erfaringar som kjem godt med når han no skal leie samtalen frå scena i Storesalen på Folkets Hus.

Så er vi endeleg tilbake til normalen att, etter at pandemien har sete kjelkar i vegen for sogelagsmøta slik dei skal vere. Ver velkomne.


  • Dato: Tysdag 26. oktober
  • Tidspunkt: kl 19:00
  • Stad: Storesalen, Folkets Hus

Biletet over er tatt av fotografen Anders B. Wilse i 1934. Foto: Nasjonalbiblioteket.

Kløver i sogelaget

Tysdag kan Sauda sogelag servere lokal kaféhistorie til saudabuen. Då er Per Ellingsen invitert til storesalen i Folkets Hus. Etter meir enn seksti år i servicebransjen byr han på erindringane sine som kafé- og restaurantvert i bygda.

Unni og Per Ellingsen kom til Sauda i 1960. Det var bøndene her inne som trong ein til å drive Sauda Meieri sin nye kafé. Dei «fann» Ellingsen på Hotell Atlantic, der han var servitør på den tida. Han tok utfordringa på ganske strak kelnerarm og flytta til Sauda med den litle familien.

Det gjekk ikkje lang tid før Per såg at han kunne servere meir enn mjølk og kaffi i det gamle meieribygget. Der skulle det bli både restaurant og festsal. Han måtte slåst for å få skjenkeløyve. Rett over gata opna han ein populær bowlingbane. Det blei travle dagar for det unge paret. Og så, på sjølvaste nyttårsaftan i 1977 brann Kløver ned. Meir er det ikkje vår oppgåve å fortelje, det lar vi Ellingsen gjere.

Så blir det også sett av litt tid for endeleg å avvikle årsmøtet i Sauda sogelag. Koronaen har tvinga oss til å utsetje det frå tidleg vinter til seint i september. Valkomiteen har gjort ein god jobb, så det er liten grunn til å frykte dramatiske avstemmingar.

I pausen blir det som vanleg tid for ein liten matbit og kaffidrøs. Ver velkomne.

Roar Lund


  • Dato: Tysdag 21. september
  • Tidspunkt: kl 19:00
  • Stad: Storesalen, Folkets Hus

Ny dato for møtet i Hellandsbygd: 7. september

På grunn av dårleg informasjon frå vegmyndigheitene, blei møtet sist tysdag avlyst. No blir det møte tysdag 7. september kl 1700 utanfor Storstov. Viss vêret blir dårleg, blir møtet inne.

Dei som treng skyss, kan ringje eller sende SMS til Kristoffer Nødland på 480 83 981

Ta med stol, mat og drikke. Gratis entre. Vel møtt.

Program og meir informasjon om møtet finn de her.

Hellandsbygd i sogelaget -UTSETT!

Tysdag opnar Sauda sogelag haustsesongen. Vi inviterer medlemmene til møte i Hellandsbygd. Då vil Tone Alise Årtun fortelje om det ho har kalla «Liv og lagnad i Hellandsbygd gjennom tidene». Få kan meir om historia til folket i «Bygda» enn Tone. Ho har lange og djupe familierøter her, og sjølv om ho vaks opp i Sauda, har ho budd i Hellandsbygd store delar av sitt vaksne liv. Saman med Sverre Almenningen har ho drive familiegarden her sidan 1981. No har ho seld garden. Og heldig for sogelaget, har pensjonisten Tone tid å setje av til å gå djupare inn i historia til nokre av menneska som har levd i bygda.Tone vil ta utgangspunkt i Hellandsbygd slik ho kjenner heimbygda si i dag. Så vil ho ta oss med tilbake i historia nokre århundrar, og kome inn på levekår, folketalsutvikling og einskilde skjebne i den vetle fjellbygda.

Vi satsar på at godvêret held seg, slik at vi kan møtast i friluft. Difor er det viktig at det som vanleg er på sogelaget sine utemøte, at medlemmene tar med stol, mat og drikke. Og skulle vêret snu vrangsida til, blir det innemøte i Storstov.

Roar Lund


  • Dato: Tysdag 31. august
  • Tidspunkt: kl 17:00
  • Oppmøte: Storstov

Oppdatering: Vegen til Hellandsbygd er heilt stengt, og me må difor utsetja arrangementet. Ny dato og informasjon kjem seinare.