Opning av byvandringsløype i Åbøbyen

Laurdag kjem riksantikvaren til Sauda. Her skal ho sjå på den verneverdige kraftstasjonen i Søndenåhavn, Stasjon lll og på Folkets Hus. Og så skal ho klippe snor i Åbøbyen. Litt over klokka 1400 utstyrer Sauda sogelag riksantikvar Hanne Geiran med saks, så skal ho klippe over ei snor spent tvers over Wergelandsveien, og vipps, så vil løypa i Åbøbyen vere opna for «fri ferdsel».

Skilt nr 1

I 2019 feirar Sauda sogelag sitt 40-årsjubileum. I samband med jubileet vil sogelaget gi ei gåve til saudabuen, og det blei ei byvandringsløype gjennom hele bygda sin stoltheit – vakre Åbøbyen. Med raus økonomisk støtte frå Sparebankstiftelsen Sauda og solid eigeninnsats frå sogelaget, er no 15 skilt sett opp kring i Åbøbyen. På skilta kan ein lese lokalhistoria til området, om arkitektur, butilhøve, parkar og grøntanlegg, skular, idrettsanlegg og forsamlingshus. Også bileta på skilta fortel historie, dei har Sauda lokalarkiv skaffa fram.

Laurdag ettermiddag blir det fin fest for store og små der Haakonsgaten og Wergelandsveien møtest. Og til fine festar høyrer både kulturelle innslag, ein kaffiskvett og noko å bite i.

Og når festen er over, kan dei som vil få seg eit spørjeskjema, følgje løypa rundt og så svare på spørsmåla. Blant dei mange som sikkert har alt rett, blir det trekt ut tre rause premiar.

Vel møtt i Åbøbyen laurdag!

– Roar Lund


Dato: Laurdag 21. september
Tid: Kl 14:15
Stad: Krysset mellom Haakonsgaten/Wergelandsveien


Montering av skilt

Tysdag ettermiddag denne veka gjekk styret i sogelaget rundt i Åbøbyen og monterte skilt.

Du kan lesa meir om skiltprosjektet her. Nå gler me oss til opning laurdag 21. september! Me håpar flest mogleg vil koma til opningsarrangementet. Riksantikvar Hanna Geiran kjem til Sauda for å opna løypa. Det blir helsingar og kulturelle innslag m.m. Møt opp i krysset mellom Wergelandsveien og Haakonsgate (like ved Industriarbeidarmuseet) kl 1430. Møt opp i god tid!

Riksantikvaren til Sauda!

Laurdag 21. september kjem Riksantikvar Hanna Geiran til Sauda! Det er Sauda sogelag som har invitert henne i høve sogelaget sitt 40-årsjubileum.

Riksantikvaren kjem for å opna skiltløypa i Åbøbyen.

Ho vil òg sjå på m.a. Stasjon III som nå er i ein fredingsprosess.

Meir info kjem.

Bli med sogelaget til Eidsborg

Sauda sogelag held fram med å feire 40-årsjubileet. No inviterer laget medlemane med på jubileumsferd med buss til Eidsborg i Telemark 20. august – fram og tilbake på dagen. For historieinteresserte er Eidsborg ei gullgruve med eit moderne, innhaldsrikt museum, både inne og ute. Museet har ei rik kunstsamling av landskjende kunstnarar. Og som det høver seg i Vest-Telemark, har bunadane frå distriktet fått ein sentral plass på museet.

Like ved museet ligg Eidsborg stavkyrkje, ei av dei best bevarte stavkyrkjene i landet. Kyrkja vart reist på 1200-talet. Kunnskapsrike guidar står til vår disposisjon både på museet og i stavkyrkja.

Og ei så lang kultur- og sogeferd er ikkje mogleg utan at dei reisande får noko å ete. Då passar det godt at museumsrestauranten er open for servering. På heimvegen går ferda om Rauland, og vi reknar med å vera heime før klokka åtte om kvelden.

Trykk her for info om påmeldingsfrist og andre praktiske opplysningar.

– Roar Lund


Dato: Tysdag 20. august
Stad: Eidsborg (buss frå Sauda)