Kor vart dei av? «Utanfor Storskjer låg resten av verda»

Kor blei det av han mellomste sonen til Bjørg og Olav? Han som for avgarde til Bergen for å studere geofysikk ? Han hamna vel i oljå, guten, med eit sånt fag i bagasjen? Ja, sånn kan snakket ha gått i heimbygda, om ein ikkje visste betre. No kan alle interesserte få vete kva vegar Sveinung tok då han runda Storskjer ein seinsommardag i 1982. For tysdag 9. oktober kjem han i sogelaget for å fortelje kva som etter kvart møtte han der ute i den store verda og kva vegar han følgde, nokre planlagde, nokre  meir eller mindre tilfeldige.

Hamna han i oljå, då? Nei, langt derifrå, snarare tvert i mot, kan ein vel seie. Kor langt derifrå får dei som kjem i sogelaget denne tysdagskvelden vete. Men så mykje kan vi røpe, at det blei både departementsbyråkrat og idrettspolitikar av oftedalsguten. Og lurar nokon på kvifor møtet med Sveinung er flytta frå planlagde 16. oktober, så kan vi fortelje at det skuldast at akkurat den dagen sit han i London og leiar internasjonale  klimaforhandlingar i FN sin internasjonale sjøfartsorganisasjon, IMO. Det er ikkje rart at Sveinung Oftedal har sett som overskrift   ”Utanfor Storskjer låg resten av verda” for denne tysdagskvelden i Eldresenteret.

Og sjå no om det ikkje blir både sogelagsmat også denne kvelden. Ver velkomne, alle saman.

– Roar Lund


Dato: Tysdag 9. oktober
Tid: Kl 19:00
Stad: Eldresenteret (Høllandstunet)

Kjartan Fløgstad i sogelaget

Måndag markerer Sauda sogelag det europeiske kulturarvåret og Kulturminnedagane 2018. Den nasjonale kulturminneforeininga spør kva er norsk og korleis har lokalsamfunnet blitt påverka i møte med verda, folk og andre kulturar. Kanskje er det som er typisk norsk likevel ikkje berre norsk?

Når no Kjartan Fløgstad kjem til sogelaget, vil han peike på den store vifta av politisk og kulturell påverknad utanfrå som har sett sitt preg på Sauda-samfunnet. Og då tenkjer han ikkje berre på korleis den amerikanske industrietableringa i bygda for meir enn hundre år sidan endra Sauda og framleis formar oss. Kva førte til dømes dei pietistiske straumdraga  på slutten av 1800-talet til av kulturelle endringar i det førindustrielle Sauda? Og kva hadde det å seie at Sauda kommunale kino i etterkrigstida gjennom kinoduken vart ei opning til den store verda?

Kjartan har valt Mangan i granitten og andre lokale fjernlån som overskrift denne måndagskvelden på Eldresenteret. Så blir det servert sogelagsmat. Typisk norsk? Neppe, for kor kjem kaffien frå? Og allsongen – kven har skrive melodiane, kanskje fjernlån, dei og?

Lån eller ikkje lån – alle er velkomne til sogelagsmøtet med Kjartan Fløgstad.

 

– Roar Lund


Dato: Måndag 17. september
Tid: Kl 19:00
Stad: Eldresenteret (Høllandstunet)

Merk datoendring!

Møtet med Sveinung Oftedal er flytta frå 16. oktober til 9. oktober. Tema for møte er det same:  «Kor vart dei av. Utanfor Storskjer låg resten av verda»

Busstur gjennom saudasoga

Sauda sogelag innleier haustsesongen laurdag 1. september med å invitere sogelaget i Suldal til ein «historierundtur» i Sauda. Også medlemmane i Sauda sogelag får plass i bussen, berre dei melder seg på i tide, det vil seie komande fredag.

Naturleg nok startar vi når suldølane kjem til kaien klokka elleve denne laurdagen. Så går ferda via Brekke med oversyn over Åbøbyen, til Allmannajuvet, Stasjon lll i Søndenåhavn, Åbøbyen og Folkets Hus før ho ender på Sauda Fjord Hotel. Der har vi utsikt til området der Nordag ein gong låg – og til eit middagsbord på hotellet. Sauda sogelag stiller med godt kompetente guidar med grundig kunnskap om alle stoppestadane.

Sauda sogelag har tidlegare hatt besøk frå sogelaga i Etne, i Ølen og i Odda. I år ønskjer vi våre næraste naboar i Suldal velkomne til ein busstur gjennom saudasoga.

Roar Lund


 

 Eg er medlem i sogelaget, og vil vera med på tur

 

Har du liggjande eit ekstra eksemplar av årsskriftet frå 2001?

Kan de hjelpe oss med å skaffe eit eksemplar av Årsskrift for Sauda sogelag for 2001. Sogelaget har berre eitt eksemplar på lager.

Vi har nemleg fått ein e-post frå Visnes Gruvemuseum.

Teksten kan de lese her:

Eg arbeidar for Visnes Gruvemuseum. 
Eg lurer på om det er mulig å få kjøpe Sauda Sogelag sitt årsskrift frå 2001. Der står det skrive om Charles Defrance sin villa som vart sanatorium i Sauda. Museet vil gjerne ha så mykje informasjon som mogleg tilgjengelig for besøkande.
Håpar på positivt svar.
Beste helsing
Gro De-Martine

Ta kontakt med Roar Lund, telefon 950 32 183 viss de kan hjelpe oss.

Oppdatering: Me har nå fått tak i eit eksemplar!