Medlemsturen til Røldal er utsett til 2021

I samband med at Røldalsvegen er 60 år i 2020, hadde vi planlagd ein busstur over fjellet til Røldal tysdag 25. august.

På grunn av koronapandemien må vi diverre avlyse turen i år. Vi håpar å få til turen neste år.

Roar Lund, skrivar