Bønder i sogelaget

Tysdag inviterer Sauda sogelag til ope møte om bondekulturen, slik han ein gong var. Då har vi invitert folk med lange og trygge familierøter i den næringa som ein gong var heilt dominerande i Sauda. Johannes Brekke, Gerd Astrid Melstveit, Bjarte Birkeland og Lars Olav Fatland har alle vakse opp på gardsbruk, oftast fl eire generasjonar saman. Dei kjenner årsrytmen og skiftande produksjonsmåtar, dei veit mykje om korleis mann og kone delte arbeidet på garden mellom seg, og dei hugsar korleis overtakinga av garden frå far til son gjekk føre. Også matstellet på gardane kring i bygda hadde sine rutinar og tradisjonar, det veit Gerd Astrid mykje om.

Vrål Øverland har lova å ta med seg gamle reiskapar frå garden han kjem frå på Øverland. Han vil fortelje korleis dei ein gong blei
brukt.

Vi har fått Lars Olav Fatland til å trekkje i dei historiske trådane denne kvelden. Som liten gut flytte han i 1953 saman med familien frå den moderne industribygda Sauda til Fatlandgarden i Vanvik, til eit småbruk utan straum og innlagt vatn. Hovudvegen inn og ut av bygda var fjorden. Dei var tre generasjonar saman på garden. Guten gjorde seg erfaringar som kjem godt med når han no skal leie samtalen frå scena i Storesalen på Folkets Hus.

Så er vi endeleg tilbake til normalen att, etter at pandemien har sete kjelkar i vegen for sogelagsmøta slik dei skal vere. Ver velkomne.


  • Dato: Tysdag 26. oktober
  • Tidspunkt: kl 19:00
  • Stad: Storesalen, Folkets Hus

Biletet over er tatt av fotografen Anders B. Wilse i 1934. Foto: Nasjonalbiblioteket.