Stølsdrift i sogelaget

Tysdag kjem Roy Høibo til sogelaget. Temaet for kvelden er historia om stølsdrifta i Ryfylke, naturleg nok med spesiell fokus på dalstroka kring Sauda. Høibo var lenge direktør ved Ryfylkemuseet. No er han ein aktiv pensjonist med fridom til å skrive og tale om det som måtte interessere han når det passar han. Det har mange i regionen vår hatt stor nytte og glede av. Før jul i fjor gav han, saman med Lise Bjelland ut bestselgjaren «Til støls. Stølar og støling i Indre Ryfylke». Boka selde betre enn varmt julebrød frå sogelaget sin adventsbokhandel sist desember.

Roy fortel at han i høve bokutgjevinga har hatt mange fine turar til områda i Sauda der det ein gong var stølsdrift. Han har tråla Slettedalen på langs saman med Tone Årtun heilt inn til Vierne, og han har «oppdaga» Herheimsdalen – ein skjult løyndom for meg, seier han.

Det var ein gong omfattande aktivitet ved dei mange stølane i Sauda. Det er historia kring denne aktiviteten Roy Høibo vil fortelje. Og så legg han til at vi ikkje må gløyme at vi framleis har stølsdrift i kommunen:

Drifta på Litlastølen mellom Hellandsbygd og Breiborg er verkeleg interessant.

Med seg frå Sand har Roy også eit rikt biletmateriale, både gamle bilete og bilete som han og Lise Bjelland har tatt i samband med bokutgjevinga i fjor. Han lovar også å ta med nokre bøker for sal.

Som vanleg på sogelagsmøta blir det «sogelagsmat», kanskje med geitost på skiva? Og vi gløymer ikkje allsongen denne gongen heller. Ver velkomne til sogelagsmøte om stølane i Sauda.

Roar Lund


  • Dato: Tysdag 18. april
  • Tidspunkt: kl 19:00
  • Stad: Eldresenteret, Høllandstunet