Bli med sogelaget til Breiborg

Tysdag inviterer hedlingen Hans Wedvik sogelagsmedlemmane til vårmøte på det han frå oppveksten hugsar som gamalt stølsområde. Då Wedvik hadde barneåra i Hellandsbygd på 1940-talet,  gjekk det mot slutten for stølsdrifta til bøndene i Hellandsbygd. Sjølv var han og familien pionerar som hyttebyggjarar i fjella oppom heimbygda.

Hans Wedvik har sterke og klåre minne frå oppveksten. Særleg trekkjer han fram den vetle guten sine møte med venlege fredsæle tyske okkupantar – eit krigens paradoks som det sjeldan blir fortald om, men som Wedvik som vaksen både har talt og skrive om.

I 1955 drog Hans Wedvik til Oslo for å studere realfag. Han blei buande i Tigerstaden, der han underviste i matematikk, fysikk og kjemi ved Grefsen gymnas til han gjekk av med pensjon. No delar han pensjonisttilværet mellom heimen i Oslo og hytta på Breiborg.

Vi reknar med at veret blir godt, så ta med mat, stol og eit ullpledd passeleg for eit utemøte denne junikvelden. Og skulle vêrgudane slå seg vrange, har vi Breiborghytta som reserveløysing. Ver velkomne til fjells med sogelaget.

– Roar Lund


Dato: Tysdag 4. juni
Stad: Breiborg

Busstur gjennom saudasoga

Sauda sogelag innleier haustsesongen laurdag 1. september med å invitere sogelaget i Suldal til ein «historierundtur» i Sauda. Også medlemmane i Sauda sogelag får plass i bussen, berre dei melder seg på i tide, det vil seie komande fredag.

Naturleg nok startar vi når suldølane kjem til kaien klokka elleve denne laurdagen. Så går ferda via Brekke med oversyn over Åbøbyen, til Allmannajuvet, Stasjon lll i Søndenåhavn, Åbøbyen og Folkets Hus før ho ender på Sauda Fjord Hotel. Der har vi utsikt til området der Nordag ein gong låg – og til eit middagsbord på hotellet. Sauda sogelag stiller med godt kompetente guidar med grundig kunnskap om alle stoppestadane.

Sauda sogelag har tidlegare hatt besøk frå sogelaga i Etne, i Ølen og i Odda. I år ønskjer vi våre næraste naboar i Suldal velkomne til ein busstur gjennom saudasoga.

Roar Lund


 

 Eg er medlem i sogelaget, og vil vera med på tur