Har du liggjande eit ekstra eksemplar av årsskriftet frå 2001?

Kan de hjelpe oss med å skaffe eit eksemplar av Årsskrift for Sauda sogelag for 2001. Sogelaget har berre eitt eksemplar på lager.

Vi har nemleg fått ein e-post frå Visnes Gruvemuseum.

Teksten kan de lese her:

Eg arbeidar for Visnes Gruvemuseum. 
Eg lurer på om det er mulig å få kjøpe Sauda Sogelag sitt årsskrift frå 2001. Der står det skrive om Charles Defrance sin villa som vart sanatorium i Sauda. Museet vil gjerne ha så mykje informasjon som mogleg tilgjengelig for besøkande.
Håpar på positivt svar.
Beste helsing
Gro De-Martine

Ta kontakt med Roar Lund, telefon 950 32 183 viss de kan hjelpe oss.

Oppdatering: Me har nå fått tak i eit eksemplar!