Merk datoendring!

Møtet med Sveinung Oftedal er flytta frå 16. oktober til 9. oktober. Tema for møte er det same:  «Kor vart dei av. Utanfor Storskjer låg resten av verda»