Åbøbyens venner

I vår vart det skipa ei interesseforeining som heiter Åbøbyens venner. Dette skriv ein av stiftarane, Kåre Rød, om foreininga:

Åbøbyens venner er en frivillig medlemsforening som primært skal arbeide med å:

  • Bidra til at viktige kulturminner tilknyttet industrietablering tidlig på 1900-tallet i Sauda blir tatt vare på.
  • Motivere, planlegge og koordinere dugnadsarbeid som tar vare på og utvikler park- og friområder i Åbøbyen i tråd med kulturhistorien.
  • Bidra til bo- og opplevelseskvaliteter i Åbøbyen til glede for fastboende og besøkende.

Styret består av: Odd Magne Lønseth, Oskar Waage-Pettersen, Kristian Landro, Kåre Rød.

Styrets oppgave er: Gjennomføre en forstudie på vegne av Sauda kommune for kartlegging av utbedringer og tiltak ved en opprusting. Gjelder spesielt: Sneaths Park, tennisbanene, friområdene i Wergelandsveien og Kongsveien. Forstudien skal beskrive tekniske utbedringer inkludert anskaffelser, inneholde kostnadsvurderinger og peke på alternativer for finansiering.

Vil du vera med i Åbøbyens venner?

Medlemskontingenten for 2020 er 100 kr. Betal med nettbank eller Vipps:

  • Nettbank: Betal inn til konto 3633.68.47588.
  • Vipps: Søk etter «Åbøbyens venner».