Bergen Kreditbank

Rådhusgata 34

gnr 28 / bnr 158 og 159
Byggjeår: 1966-67
Bruk: Bank, tannlege, undervisning, advokatkontor, rekneskapskontor, frisør, kontorlokale
Arkitekt: Lars Lekven
Bertha Sivertsen utanfor butikken sin. Bergens Kreditbank kjøpte denne hjørnetomta i 1965. Bildet er tatt 1965. Bertha slutta 2. juli 1966. Foto Bertha Ims. (Kjelde: Tre gater på Øyra)

I 1915 opna Bergen Kreditbank ein filial i Sauda og tilsette Sondof Rabbe som banksjef. Bankkrisa i 1920-åra førte imidlertid til at filialen i Sauda måtte gå til likvidering i 1925. Denne banken fekk ein «arvtakar» i Sauda Kreditbank A/S, som opna dørene i mars 1929 med Rabbe tilbake i sjefsstolen. I tida 1915-1938 hadde banken halde til i huset til Eik-Nes i Rådhusgata 15. Men i 1938 flytta banken til Sigurd Fløgstad sitt hus på Rådhusplassen, Brugata 21. Sauda Kreditbank vart i 1965 overtatt av Bergens Kreditbank, som fusjonerte i oktober 1975 med Bergens Privatbank. Namnet vart då Bergen Bank A.S. Så i 1990 kom det til ny fusjon, denne gongen med Den Norske Creditbank A/S, og det nye namnet vart nå Den Norske Bank ASA. Som nemnt var Sondof Rabbe den første banksjefen. Arne Corneliussen overtok i 1938. Han styrte banken til han vart arrestert av tyskarane i 1944 og sat på Grini til krigen var slutt. Nils Øverland hadde i den tida den daglege leiinga. Corneliussen sa opp i 1945, og Øverland vart utnemnd til banksjef i september 1945, ei stilling han hadde til 1. oktober 1965, Ved fusjonen med Bergens Kreditbank vart Einar Eike tilsett som banksjef. Han gjekk av ved utgangen av mars 1996, og Tore Seim leia banken til Bernt Egil Strømme tok over som banksjef i 1997.

Det vesle huset midt i biletet er «Torvets Frukt og Tobakk».

I 1965 hadde Bergens Kreditbank kjøpt tomt på hjørnet av Rådhusgata og Brugata. På tomta sto det vesle huset der Bertha Sivertsen sidan 1930 hadde drive «Torvets Frukt og Tobakk». Forretninga vart flytta over gata til Krossveien, Rådhusgata 35, og opna der 4. juli 1966. Huset vart rive og gitt til Sauda Fiskeforening, som sette det opp som hytte på Breiborg. Arbeidet med det nye bygget gjekk for det meste føre seg hausten 1966. Lars Lekven var arkitekt. Brødrene Janson hadde grunnarbeidet og betongarbeidet. Chr. Sørensen A/S v. Gudmund Aardal hadde murararbeidet, Olav Maldal – tømmerarbeidet, Oscar Johnsen målararbeidet, Miljeteig rørleggjararbeidet og Molla leverte dører og vindauge. Bygget var ferdig i 1967.

Banken hadde ikkje trong for alt golvarealet. Fleire lokale vart leigde ut: Tannlege Kåre Torgersen hadde sitt tannlegekontor i 2. etasje frå 1967 til han døydde i 1981. Sauda Vidaregåande Skule nytta to rom til klasserom i 1980-åra. Sauda Trygdekontor heldt til der frå 1968 til 1980. Solveig Torsteinbu hadde frisørsalong «Min salong» frå 1967. I 1970 vart salongen overtatt av Helmut Thiem som framleis (i 1999) er å finna i huset. Advokat Ingvald Svandal hadde kontor der ei tid, og haugesundsadvokatane Urrang Simonsen og Quale har kontor der nå (okt. 99). Det har også revisorane Tor Ingve Fattnes og økonomipartner A/S v. Terje Sørland. Dessutan har telefonfirmaet ADK-Vest A/S kontor i bankbygget.

Kjelde: Tre gater på Øyra


Bygningane på Øyra

Les om dei andre bygningane på Øyra ved å klikka på knappen under.